วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

            สุดยอดเทคโนโลยีทาง วิศวกรรมในทศวรรษนี้คือเทคโนโลยีการสร้าง "หุ่นยนต์" เป้าหมายระยะยาวก็คือสร้างให้มันเหมือนมนุษย์มากที่สุดหรือเป็นหุ่นยนต์ เสมือนมนุษย์ (Humanoid) ที่ก้าวหน้ากว่า "อาซิโม" ของฮอนด้า และคิวริโอของโซนี่

           ปัจจุบัน นักนักวิจัยหลายทีมสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่เดินได้อย่างมนุษย์แล้ว บางทีมสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ นักวิจัยของนาซาสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่รับรู้สิ่งต่างๆ ได้

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer)
           เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีผู้นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุด ส่งผลให้การพัฒนาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีลักษณะและรูปแบบ ที่แตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
( desktop computer ) คอมพิวเตอร์พกพา ( portable computer )

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

             Plug Computer 3.0 ทำงานด้วยโพรเซสเซอร์ Armada 300 ที่กินไฟน้อยมาก (น้อยกว่า 2W หรือประมาณ 1 ใน 10 ของคอมพิวเตอร์ทั่วไป) แต่สามารถทำงานด้วยความเร็ว 2GHz ภายในของคอมพิวเตอร์ปลั๊กไฟจะมาพร้อมกับวงจรเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi และ Bluetooth หรือจะเชื่อมต่อด้วยอีเธอร์เน็ต (10/100/1000) พร้อมด้วยฮาร์ดดิสก์ 1.8 นิ้ว หน่วยความจำ 512MB (เพิ่มหน่วยความจำแฟลชได้อีก 512MB) นอกจากความสวย และขนาดของมันที่เล็กกว่าเดิมแล้ว ราคายังถูกกว่าอีกด้วย นักพัฒนาสามารถใช้ชุดซอฟต์แวร์คิทจาก Marvell ในการประยุกต์ใช้เจ้า Plug Computer 3.0 ได้ตามที่ต้องการ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู


           คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำนวณและสามารถจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป  นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในด้านต่างๆ อีกมาก อาทิเช่น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ ได้ 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู ..........เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้