วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer)
           เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีผู้นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุด ส่งผลให้การพัฒนาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีลักษณะและรูปแบบ ที่แตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
( desktop computer ) คอมพิวเตอร์พกพา ( portable computer )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น